DARMOWA DOSTAWA DPD PICKUP DLA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ

Regulamin promocji DEALS

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem promocji "DEALS" zwanej dalej „promocją”, jest Red Bird Sp. z o.o. Lublinek, 49, 93-469 Łódź, NIP 7272787727, który działa w imieniu własnym
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego https://niedajsieokrasc.pl, zwanego dalej „sklepem”.

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja trwa od 1.09.2022 do odwołania
 2. Ze względów niezależnych od Organizatora promocja może zostać zakończona we wcześniejszym terminie. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Organizator zamieści stosowną informację na stronie https://www.niedajsieokrasc.pl/Regulamin-promocji-DEALS-ccms-pol-555.html
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zakup nieprzecenionych produktów na stronie https://niedajsieokrasc.pl.
 5. W koszyku zakupowym, w polu POSIADASZ KOD RABATOWY? należy wpisać kod: DEALS, a następnie kliknąć ZATWIERDŹ KOD.
 6. Kupon obniża ceny produktów o maksymalnie 20%.
 7. Promocją nie są objęte produkty posiadające odrębne obniżki cenowe.
 8. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na: https://www.niedajsieokrasc.pl/Regulamin-promocji-DEALS-ccms-pol-555.html
 9. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności i dostawy.Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Wyjątkiem jest promocja DARMOWA DOSTAWA od 359 zł, z którą niniejsza promocja łączy się.

§3

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@redbird.pl. 
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin promocji jest publicznie dostępny na stronie https://www.niedajsieokrasc.pl/Regulamin-promocji-DEALS-ccms-pol-555.html
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://www.niedajsieokrasc.pl/Regulamin-promocji-DEALS-ccms-pol-555.html
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://www.niedajsieokrasc.pl/Regulamin-cterms-pol-36.html oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 r.
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 959 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-28
Super zakup
2024-04-15
szybka realizacja, dobry kontakt z klientem
pixel